Institut za fiziku
Bijenička cesta 46, P.O.B. 304
10001 Zagreb, Hrvatska
Tel:   00 385 1 469 8813
         00 385 1 469 8876
fax:    00 385 1 469 8889
mob: 00 385 91522 0593
email:

Ivica Aviani Odjel za fiziku
Prirodoslovno matematički fakultet
Teslina 12, 21000 Split
Hrvatska
Prof. dr. Ivica Aviani  
viši znanstveni suradnik na Institutu za fiziku u Zagrebu i izvanredni profesor na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu.

[ životopis | istraživanja | publikacije | konferencije | edukacija | popularizacija | mediji | linkovi ]


Životopis

Rođen sam u Splitu 1955. godine gdje sam završio osnovnu školu i gimnaziju. Doktorirao sam 1999. godine na Sveučilištu u Zagrebu. Od rujna 1980. godine zaposlen sam na Institutu za fiziku u Zagrebu . Na početku sam radio na istraživanjima termodinamičkih svojstava superionskih vodiča i poluvodiča, a od 1994. godine radim na problematici magnetskih svojstava jako koreliranih elektronskih sistema kao što su Kondo legure, teški fermioni, spojevi s fluktuirajućom valencijom. U eksperimentalom radu doprinio sam razvoju i automatizaciji više mjernih uređaja: za DTA, za DSC, za, transportna svojstva, za magnetsku anizotropiju, za magnetsku susceptibilnost, za magnetostrikciju. Uvođenjem precizne kontrole temperature vlastite izrade, bitno sam poboljšao eksperimentalne mogućnosti mnogih uređaja. U teorijskom radu usvojio sam proračun termodinamičkih i magnetskih svojstava iona u kristalnom električnom polju te NCA račun transportnih i termodinamičkih svojstava za Andersonov model s izoliranom magnetskom primjesom. Sudjelujem u dodiplomskoj nastavi na Fizičkom odjelu PMF-a u Zagrebu kao nositelj kolegija. Od 2003. godine doprinosim povezivanju znanosti i školstva kroz suradnju s Agencijom zaznanost i obrazovanje, te popularizaciji fizike u Hrvatskoj. Dugogodišnji sam urednik E-škole FIZIKA i suradnik obrazovnog programa HTV-a.

više

Školovanje

 • 1999. Doktor znanosti, polje fizika, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Disertacija: Magnetska svojstva cerijevih metalnih spojeva: elektronske korelacije i kristalno polje, Mentor: Veljko Zlatić
 • 1994. Magistar znanosti, polje fizika, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet,  Magistarski rad:  Stehiometrija i toplinska svojstva superionskog Cu-Se sistema, Mentor: Zvonimir Ogorelec.
 • 1980. Diplomirani inženjer fizike, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet. Diplomski rad: Mjerenje specifičnog toplinskog kapaciteta pomoću DTA uređaja, Mentor: Zvonimir Ogorelec.
 • 1974. Gimnazija Natko Nodilo, Split

Zvanja

 • 2012. izvanredni profesor
 • 2011. viši znanstveni suradnik
 • 2002. znanstveni suradnik
 • 1999. viši asistent
 • 1994. asistent
 • 1988. istraživač suradnik

Studijski boravci

 • 2011. Institutu za fizikalnu kemiju, Beč, Austrija, (10 dana) Termoelektrici 
 • 2009. Institutu za fizikalnu kemiju, Beč, Austrija, (10 dana) Termoelektrici
 • 2007. Sveučilište u  Cambridgeu, Cavendish Laboratory, (15 dana) Transportna svojstva CeGe pod tlakom
 • 2003. Sveučilište Joseph Fourier, Grenoble (3 mj.). Magnetostrikcija RE heksaborida
 • 2001. C.N.R.S. - Lab. Magnetisme Louis Néel, Grenoble (3 mj.). Magnetostrikcija RE heksaborida.
 • 1999. - 2000. C.N.R.S. - Lab. Magnetisme Louis Néel, Grenoble (6 mj.). Izrada uređaja za magnetostrikciju
 • 1996. Sveučilište J.W. Goethe, Physikalishes Institut, Frankfurt am M. (1 mj.) Ultrazvučna karakterizacija elastičnih svojstava teških fermiona.

Vještine i kompentencije

Stručne

 • Eksperimentalne metode i uređaji za karakterizaciju termodinamičkih i transportnih svojstava intermetalnih spojeva na niskim temperaturama uz variranje temperature, magnetskog i električnog polja.
 • Dizajn i izrada aparatura za mjerenje specifične topline i magnetostrikcije.
 • Račun efekata kristalnog polja na termodinamička i magnetska svojstva sistema s magnetskim ionima.
 • NCA proračuni transportnih i termodinamičkih svojstva sistema s magnetskim ionima za Andersonov model sa izoliranom magnetskom primjesom.

Organizacijske

 • Kordinator Instituta za fiziku za projekt osnivanja Centra za napredne materijale i nanotehnologiju (C2AMN) 2012. - 2013.godine
 • Sudjeluje u organizaciji međunarodne Hvarske konferencije i radionice 1999., 2002.,  2005., 2008., 2010. i 2011. godine
 • Voditelj je E-škole FIZIKA HFD-a 2006. - 2012. Godine
 • Organizator natječaja Fizika i fotografija za najbolju fotografiju iz fizike, Hrvatsko fizikalno društvo,  2010./2011.
 • Organizator je cjelodnevnih institutskih druženja na Jarunu  2003.,  2005. i 2007. te na Institutu za fiziku 2010. godine.
 • Organizator je učeničkih predstava pod nazivom Fizika na sceni i u priči održane 8. studenog 2005. u Teatru ITD.
 • Autor je multimedijalne izložbe Ljepota fizike otvorene 7. studenog u Klubu SC i Galeriji PU Studentskog centra u Zagrebu
 • Organizator je natječaja i izložbe Ljepota fizike 2005.
 • Organizator je niza popularnih predavanja u školama diljem Hrvatske 2005.
 • Organizator je festivala popularnih predavanja pod nazivom Ljepota fizike, Institutu za fiziku, Zagreb 17. i 18. ožujka 2005.
 • Organizator je Otvorenog dana Instituta za fiziku 2003.

Tehničke

 • Poznavanje programskih jezika BASIC i FORTRAN
 • Iskustvo u radu s programskim paketima LabVIEW i MatCad
 • Autor je programa za kontrolu temperature koji se ugrađuje u susceptometar namijenjen tržištu.
 • Iskustvo u radu s multimedijalnim prezentacijama i izradom WEB stranica.
 • Vozačka dozvola: B kategorija

Članstva

 • Član Upravnog odbora udruge Prirodopolis
 • Član Organizacijskog odbora IV radionice Sekcije za primjenjenu i industrijsku fiziku Hrvatskog fizikalnog društva, Institut za fiziku, 2013. godine.
 • Član Organizacijskog odbora međunarodne znanstvene radionice New thermoelectic materials, Split, Medils, 2013.
 • Član žirija prednatjecanja, Laboratorija slave, British Councila, Tehnički muzej, Zagreb, 19. 04. 2012.
 • Član Američke udruge učitelja fizike - American Association of Physics Teachers (AAPT)
 • Član Organizacijskog odbora NATO Advanced Research  Workshop, New materials for thermoelectric applications: theory and experiment, Hvar, 19-25. rujna 2011.
 • Član žirija natjecanja, Školski laboratorij, British Councila, Institut za fiziku, Zagreb, 24. 03. 2011.
 • Član Organizacijskog odbora Međunarodne radionice New materials for thermoelectric applications: theory and experiment Hvar, 2 - 7, listopada 2010.
 • Član Akademskog odbora 41. međunarodne fizičke olimpijade, Zagreb 17. - 25. srpnja 2010.
 • Član Organizacijskog odbore Druge radionice Sekcije za primijenjenu i industrijsku fiziku, Institut za fiziku, 26. 02. 2010.
 • Član Državnog povjerenstva za susrete i natjecanja iz fizike 2009. godine.
 • Član Organizacijskog odbore Prve radionice Sekcije za primijenjenu i industrijsku fiziku, Institut za fiziku, 12. 01. 2009.
 • Član komiteta za menadžment akcije P16 COST-a: Emergent Behaviour in Correlated Matter 2007. - 2010. godine.
 • Član Upravnog odbora Hrvatskog fizikalnog društva  od 2004. - 2008. godine.


Znanstveni projekti i suradnja


Znanstveni radovi

Fizika čvrstog stanja
 1. C.R.S. Haines, N. Marcano, R.P. Smith, I. Aviani, J.I. Espeso, J.C. Gуmez Sal, and S.S. Saxena, Complex magnetic states of heavy fermion compound CeGe, Low Temp. Phys. 38, 821 (2012)
 2. M. Očko, Z. Samardžija, S. Žonja, I. Aviani, Structural and electronic properties of the highly concentrated UxY1-xRu2Si2 alloy system, J. Alloys Compd. 512, 79 (2012)
 3. T. Muramatsu, T. Kanemasa, T. Kagayama, K. Shimizu, Y. Aoki, H. Sato,  M. Giovannini,  P. Bonville, V. Zlatic, I. Aviani, R. Khasanov, C. Rusu, A. Amato, K. Mydeen, M. Nicklas, H. Michor, E. Bauer,
  Re-entrant quantum criticality in Yb2Pd2Sn, Phys. Rev. B 83 180404(R)-1 (2011)
 4. M. Očko, S. Žonja, I. Aviani, E.D. Bauer, J. L. Sarrao, Transport properties of the YbAl3 compound: On the energy scales of YbAl3 from thermopower data, J. Alloys Compd. 509, 6999 (2011)
 5. M. Amara, R. M. Galera, I. Aviani, F. Givord, Macroscopic and microscopic investigation of the antiferromagnetic phase of TbB6 , Phys. Rev. B 82, 224411-1 (2010)
 6. I. Aviani, M. Ocko, D. Staresinic, K. Biljakovic, A. Loidl, J. Hemberger, J.L.Sarrao, Understanding the energy scales relevant for the valence transition in YbInCu4, Phys. Rev. B 79, 165112 (2009)
 7. više
 8. R. M. Galera, M. Amara, I. Aviani, F. Givord, F. Zontone, S. Kunii, Charge distribution consequences of the magnetic order in TbB6, Physica Status Solidi C 9, 3184 (2006)
 9. M. Očko, J.L. Sarrao, N. Stubičar, I. Aviani, Ž. Šimek, M. Stubičar, Microhardness of the YbAg xIn1-xCu4 alloy system. J. Mater. Sci. 40,  4181 (2005)
 10. M. Amara, S. Luca, R.-M. Galera, I. Aviani, J.F. Berar, Orbital degrees of freedom and ordering phenomena in a 4f system, J. Solid State Chem., 171, 69 (2003)
 11. M. Očko, J.L. Sarrao, N. Stubičar, I. Aviani, Ž. Šimek, M. Stubičar, Microhahardness of the YbxY1-xInCu4 alloy system: the influence of electronic structure on hardness, J. Phys: Cond. Matt. 15, 8719 (2003)
 12. M. Očko, J.L. Sarrao, I. Aviani, Đ. Drobac, I. Živković, M. Prester, Some anomalous properties of the YbxY1-xInCu4 alloy system, Phys. Rev. B, 68, 075102-1-7 (2003)
 13. M. Amara, I. Aviani, S.E. Luca, D. Dufeu, P. Lethuillier, R.M. Galera Dilatometric study of spontaneous magnetostriction in NdMg antiferromagnet J. Magn. Magn. Mater.226, 1005 (2001)
 14. Aviani, M.Miljak, V. Zlatić, K.D. Schotte, C. Geibel, and F. Steglich, Kondo effect in CexLa1-xCu2.05Si2 intermetallics, Phys. Rev. B 64, 184438-1-11  (2001)
 15. M. Pinterić, M. Miljak, N. Biškup, O. Milat, I. Aviani , S. Tomić, D. Schweitzer, W. Strunz, and I. Heinen, Magnetic anisotropy and low-frequency dielectric response of weak ferromagnic phase in k-(BEDT-TTF)2Cu(N(CN)2)Cl where BEDT-TTF is Bis (ethylenedithio) tetrathiafulvalene, Eur. Phys. J. B. 11, 217 (1999)
 16. V. Zlatić, I. Aviani, and M. Miljak, Scaling approach to the magnetic properties of Ce intermetallics, Molecular Physics Reports 24, 136 (1999)
 17. M. Očko, J.-G. Park, and I. Aviani, Competition Between Intrasite and Intersite Interactions in Doped YRu2S2 Physica B. 259-261, 260 (1999)
 18. I. Aviani, M. Miljak, V. Zlatić, B. Buschinger and C. Geibel, Magnetic properties of CexLa1-xCu2.05Si2, Physica B. 259-261, 686 (1999)
 19. J. Dolinšek , D. Arčon , P. Cevc, O. Milat, M. Miljak , I. Aviani A spin-dimer-like magnetic ordering in the infinite-chain compound Ca0.85CuO2 Phys. Rev. B, 57, 7798-803 (1998)
 20. M.Vojnović, S. Antolić, B. Kojićprodić, N, Brničević, M. Miljak , I. Aviani Reactions of hexanuclear niobium and tantalum halide clusters with mercury(II) halides: Synthesis and structures of the semiconducting Compounds [M6Br12(H22O)6][HgBr4]*12H2O, M=Nb, Ta, Zeitschrift fur Anorganische und Allemeine Chemie. 623, 1247-54 (1997)
 21. O. Milat and I. Aviani, (Ba/Sr)O-BI-layer ordering in the RE2(Ba/Sr)2GaCu2O9 superconducting cuprate, Fizika A 6, 51-60 (1997).
 22. I. Aviani,M. Miljak, V. Zlatić, D. Finsterbusch, W. Assmus, B. Lüthi Magnetic properties of YbInCu4 Physica B. 230, 275-8 (1997)
 23. M.Miljak, V. Zlatić, I.Kos, I.Aviani, A.Hamzić and G.Collin, Temperature dependence of the magnetic anisotropy of metallic Y-Ba-Cu-O single crystals in the normal phase Phys. Rev B 42, 10742-45 (1990)
 24. M.Horvatić, I. Aviani and M.Ilić, Two point D.C. ionic conductivity measurements in the superionic phase of Cu2-xSe, Solid State Ionics 34, 21-24 (1989)
 25. M.Horvatić, Z.Vučić, J.Gladić, M.Ilić, I.Aviani and Z.Ogorelec Electromotive force of the superionic phase of cooper-selenide Solid State Ionics 27, 31-36 (1988)
 26. Aviani, Z.Vučić, M.Horvatić and J.Gladić, Concentration and temperature dependence of the thermal expansion coefficient in the superionic phase of Cu2-xSe, Solid State Comm. 64, 1317-19 (1987).
 27. I.Aviani, M.Horvatić and J.R.Cooper Versatile, low-cost, real-time dataacquisition and processing system Rev. Sci. Instrum. 58, 1133 (1987)
 28. Z.Ogorelec and I.Aviani, Current-Voltage Characteristic of superionic Ag2S in two coexisting phases Fizika 15, 375-83 (1983)
 29. radovi objavljeni u zbornicima

 30. I. Aviani, M. Horvatić Uređaj za mjerenje specifičnog toplinskog kapaciteta relaksacijskom metodom,  IV Jugoslavenskog. simpozija o primjeni fizike, Sarajevo 1987., Zbornik radova
 31. Z. Ogorelec, V. Horvatić,  I. Aviani, Optoelektrični senzor koncentracije, III Jugoslavenski. simpozij o primjeni fizike, Beograd 1985., Zbornik radova
 32. M. Ilić, V.Radić, Z.Ogorelec, I.Aviani i Z.Vučić, Silicijev temperaturni senzor, Simpozij o elektronskih sestavnih delih in materijalih, Ljubljana 1981. Zbornik radova, str.179.
Edukacijska fizika
 1. N. Erceg, I. Aviani, V. Mešić, Z. Kaliman, D. Kotnik-Karuza, Probing students' conceptual knowledge of satellite motion through the use of diagram, Revista Mexicana de Fisica E. 60, 75-85 (2014).
 2. N. Erceg, I. Aviani, Students’ Understanding of Velocity-Time Graphs and the Sources of Conceptual Difficulties, Croatian Journal of Education 16, 43-80 (2014).
 3. N. Erceg, I. Aviani and V. Mešić, Using photographs to elicit student ideas about physics: The case of an unusual liquid-level phenomenon, Canadian Journal of Physics 92, 9-17 (2014).
 4. N. Erceg, I. Aviani and V. Mešić, Probing students' critical thinking processes by presenting ill-defined physics problems, Revista Mexicana de Fisica E. 59, 65-76 (2013).
 5. N. Erceg, I. Aviani, Razumijevanje koncepata u fizičkim jednadžbama, Napredak 154, 61-82 (2013).

Stručni radovi

 1. I. Aviani, Kako možemo pokazati da se sile zbrajaju kao vektori, Matematičko-fizički list, LXIII 3, 189 (2012. - 2013.). 
 2. I. Aviani, Apsolutna nula, Universitas 29, 20 (2012)
 3. I. Aviani and B. Erjavec, An easy method to show the diffraction of light, Physics education 46, 134 (2011)
 4. I. Aviani, Fizika vodene površine, E-škola FIZIKA Hrvatskog fizikalnog društva, 2009.
 5. I. Aviani, Novčić koji zna plivati, Matematičko-fizički list, LX 3, 174 (2009. - 2010.). 
 6. I. Aviani, Energija, nove mogućnosti, E-škola FIZIKA Hrvatskog fizikalnog društva, 2008.
 7. H. Mesić,I. Aviani, D. Mičić, I. Batistić, Zbirka Ineraktivnih konceptualnih zadataka iz fizike, E-škola FIZIKA Hrvatskog fizikalnog društva ( 2008.)
 8. I. Aviani, Fizika kao temelj novih tehnologija, Zbornik 21. ljetne škole mladih fizičara, Labin : HFD, 57-64 (2005.)

Knjiga

 1. I.Aviani i B. Erjavec, Čudesni svijet magneta, Priručnik Demonstracijskog kompleta za magnetizam, Institut za fiziku, Zagreb (2010.), ISBN 978-953-7666-06-4

Sudjelovanje na međunarodnim skupovima
 1. I. Aviani, Collaboration among teachers and scientists: Is it possible? Toward a Platform for Motivated and Gifted Youth, February 24-27, 2012 Čakovec, Croatia (predavanje)
 2. I. Aviani, Antiferromagnetic domains nucleation and growth dynamics studied by magnetostriction of the TbB6, NATO Advanced Reaserch Workshop, New materials for thermoelectric applications: theory and experiment, Hvar, Croatia, September 19 - 25, 2011. (poster)
 3. I. Aviani, Phase diagram of 4f heavy fermion compounds Advanced Reaserch Workshop, New materials for thermoelectric applications: theory and experiment, Hvar, Croatia, October 2 - 7, 2010. (predavanje)
 4. I. Aviani, Emergence of two quantum critical points in Yb2Pd2Sn under pressure: the modified Doniach phase diagram, Croatian-Japanese Workshop on Materials Science, Zagreb, 29-30 June 2009. (predavanje)
 5. više
 6. J.I. Espeso, J.C. Gómez Sal, N. Marcano, G.M. Kalvius, D.R. Noakes, A. Amato, V. Zlatić, I. Aviani, M. Očko, S. Haines, R. Smith, S.S. Saxena, When simple alloys turn into complicated, ARW Workshop on Correlated Thermoelectrics, September 20 - 26, 2008 Hvar, Croatia (predavanje)
 7. I. Aviani, M. Očko, D. Starešinić, K. Biljaković, J. Hemberger, A. Loidl, J. L. Sarrao, Understanding the energy scales relevant for the valence transition in YbInCu4, Conference on Concepts in Electron Correlation, September 24 - 30, 2008 Hvar, Croatia (poster)
 8. I. Aviani, M. Očko, D. Starešinić, K. Biljaković,  J. Hemberger, A. Loid, and  J. L. Sarrao: The role of crystal field excitations in YbInCu4,  ESM’07 Sinaia, Rumunjska, 7-10. rujna 2007. (predavanje)
 9. D. Mrvoš, D. Mucko, I. Aviani, Thermomagnetic motor, Zbornik sažetaka - Međunarodni znanstveno-stručni skup Život i djelo Nikole Tesle Zagreb 28.-29. lipnja 2006. (predavanje)
 10. Aviani, J. Hemberger, A. Loidl, D. Starešinić, M. Očko, J.L. Sarrao, Specific heat of the Yb0.5Y0.5InCu4, Conference on Concepts in Electron Correlation, Hvar, Croatia 2005. (poster).
 11. Aviani, M. Očko, J. L. Sarrao, Crystal field levels scheme for Yb(x)Y(1-x)InCu(4) obtained from the susceptibility data, 2nd Hvar Meeting on Strongly Correlated Electron Systems,  Hvar, Croatia 2002. (poster). 
 12. Aviani, M.Miljak, V. Zlatić, K.D. Schotte, C. Geibel, and F. Steglich, Kondo effect in CexLa1-xCu2.05Si2 intermetallics, Concepts in electron correlation, Hvar, Croatia 1999 (poster)
 13. Aviani, M. Miljak, V. Zlatić, B. Buschinger and C. Geibel, Magnetic properties of CexLa1-xCu2.05Si2, The International Conference on Strongly Correlated Electron Systems SCES, Paris, France 1998. (poster). 
 14. M. Vojnović, P. Planinić, N. Brničević, M. Miljak, I. Aviani, Reactions of the hexanuclear clusters of niobium and tantalum with mercury(II) halides, 12th International Conference on Solid Compounds of Transition Elements, Saint-Malo, France, 1997 (poster).
 15. Aviani, M. Miljak, V. Zlatić, D. Finsterbusch, W.  Assmus,  B. Lüthi, Magnetic properties of YbInCu4, The International Conference on Strongly Correlated Electron Systems SCES, Zürich, Switzerland, 1996 (poster)
 16. M. Horvatić, Z. Vučić, J. Gladić, M. Ilić, Z. Ogorelec, I. Aviani, Electromotive force of the superionic phase of cooper selenide, 10thYugoslav Symposium on Condensed Matter Physics, Sarajevo, Bosnia and Hercegovina 1986. (poster)
 17. Aviani, Z. Vučić, M. Horvatić, J. Gladić, Concentration and temperature dependence of the thermal expansion coefficient in the superionic phase of  Cu2-xSe, 10thYugoslav Symposium on Condensed Matter Physics, Sarajevo, Bosnia and Hercegovina 1986. (poster)
 18. Z. Ogorelec i I. Aviani, Current-voltage characteristic  of  the two phases of superionic Ag2S, 8th Yugoslav Symposium on Condensed Matter Physics, Poreč, Croatia 1982 (poster)
 19. Z. Vučić, O. Milat, Z.Ogorelec, V. Horvatić, I.Aviani, Order parameter of superionic conductors, 8th Yugoslav Symposium on Condensed Matter Physics, Poreč, Croatia 1982. (poster)

Sudjelovanje na domaćim skupovima

 1. I. Aviani, Težina u službi prirode, Jedanaesti hrvatski simpozij o nastavi fizike, Nastava fizike i interdisciplinarnost, Primošten, 26. - 28. ožujka 2013. (predavanje)
 2. I. Aviani, Temeljni koncepti termodinamike, Državni stručni skup za nastavnike fizike gimnazija i strukovnih škola, OŠ Rikard Katalinić Jeretov, Opatija, 4.-6. 04. 2012. (radionica)
 3. I. Aviani, Toplina i temperatura, Državni stručni skup za učitelje fizike osnovne škole, Gimnazija Eugena Kumičića, Opatija, 2.-4. 04. 2012. (radionica)
 4. I. Aviani, Nukleacija i rast antiferomagnetske domene TbB6, Sedmi znanstveni sastanak Hrvatskog fizikalnog društva, Primošten, 13.-16. listopada 2011.(poster)
 5. I. Aviani, Izložba Fizika i fotografija, Deseti hrvatski simpozij o nastavi fizike, Nastava fizike - postignuća i izazovi, Zadar, 27. - 29. travnja 2011. (poster/izložba)
 6. I. Aviani, Sto godina supravodljivosti i nastava fizike, Deseti hrvatski simpozij o nastavi fizike, Nastava fizike - postignuća i izazovi, Zadar, 27. - 29. travnja 2011. (predavanje)
 7. I. Aviani, E-škola fizika: Možemo li bolje? Znanstveno stručni skup u povodu 125. godišnjice Hrvatskog prirodoslovnog društva, Zagreb, 9.-10. 12. 2010. (predavanje)
 8. više
 9. B. Erjavec i I. AvianiObrazovni projekti Instituta za fiziku: Demonstracijski komplet za magnetizam, Deveti hrvatski simpozij o nastavi fizike, Primošten, 16 -18. 03. 2009.  (predavanje).
 10. I. Aviani, Osobno računalo kao mjerni uređaj, Deveti hrvatski simpozij o nastavi fizike, Primošten, 16 -18. 03. 2009.  (predavanje).
 11. I. Aviani, V. Zlatić, Pojava dvije kvantne kritične točke u Yb2Pd2Sn pod tlakom: Modificirani Doniachov fazni dijagram, 6. znanstveni sastanak HFD-a, Primošten, 8. - 11. listopada 2009., (poster)
 12. I. Aviani, M. Očko, D. Starešinić, K. Biljaković,  J. Hemberger, A. Loid, and J. L. Sarrao, Efekti kristalnog polja u YbInCu4, Peti znanstveni sastanak HFD-a, Primošten 5-8. listopada 2007., (poster)
 13. M. Očko, K. Zadro, Đ. Drobac, V. Bermanec, I. Aviani, Ž. Šimek, E.D. Bauer, D.  Mixon, J.L. Sarrao: Kondo feromagnet CePt Peti znanstveni sastanak HFD-a, Primošten 5-8. listopada 2007., (poster)
 14. Aviani, Jaki neodimijski magneti u suvremenoj nastavi fizike, Sedmi hrvatski simpozij o nastavi fizike, Novi Vinodolski 12. - 14. 04. 2007. (radionica)
 15. Aviani, Zašto je bolje ne rastavljati sile, Osmi hrvatski simpozij o nastavi fizike, Novi Vinodolski 12. - 14. 04. 2007.(predavanje)
 16. Aviani, Ljepota fizike, Sedmi hrvatski simpozij o nastavi fizike, Šibenik, 30. 03 - 01.04. 2005. (predavanje)
 17. M. Očko, M.Stubičar, N. Stubičar, I. Aviani, Ž. Šimek, Utjecaj elektronske strukture na mehanička svojstva metalnih sistema Yb(x)Y(1-x)InCu4 i YbAg(y)In(1-y)Cu, Dani Instituta za fiziku 2004. (predavanje).
 18. Aviani, M. Očko, Ž. Šimek, J.L. Sarrao, Niskotemperaturna svojstva visokotemperaturne faze YbInCu4 opažena dopiranjem itrijem, Dani Instituta za fiziku 2004. (predavanje). 
 19. Ž. Šimek, M. Očko, I. Aviani, Ispitivanja teškofermionskog intermetalika YbAgCu4 kao potencijalnog termoelektrika, Dani Instituta za fiziku 2004: Promicanje ideja fizike (predavanje).
 20. Aviani, M. Očko, Ž. Šimek, J.L. Sarrao, Study of valence-fluctuating YbxY1-xInCu4 system of alloys, 4. znanstveni sastanak Hrvatskog fizikalnog društva, Zagreb, 2003. (predavanje). 
 21. Aviani, M. Amara, R. M. Galéra, Jednodomensko stanje antiferomagnetskog monokristala TbB6, magnetoelastična svojstva, III. znanstveni sastanak Hrvatskog fizikalnog društva, Zagreb, 28-30 rujna, 2001. (poster).
 22. M. Vojnović, S. Antolić, B. Kojić-Prodić, N. Brničević, M. Miljak, I. Aviani, [M_6Br_(12)(H_2O)_6][HgBr_2X_2]×12H_2O, M = Nb, Ta, X = Cl, Br, I - Spojevi s poluvodičkim svojstvima, XV. Hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera, Opatija, 1997 (poster). 
 23. Milat and I. Aviani: (Ba/Sr)O-bi-layer Superstructure in the RE2(Ba/Sr)2GaCu2O9 Superconductor , 2nd Croatian Symposium on Electron Microscopy, Zagreb, 1996. (predavanje). 
 24. Aviani, J. Gladic, O. Milat, Z. Vučić: Korelirani podsistemi u superionskim i niskodimenzionalnim vodičima i supravodičima , I. znanstveni sastanak Hrvatskog fizikalnog drustva, Zagreb, 28-30 rujna, 1994. (poster).
 25. Aviani, Z. Ogorelec, Specifični toplinski kapacitet i fazni prijelaz u superionskom bakar selenidu: termodinamički model, Konf. IFS iz atomske i molekularne fizike i fizike čvrstog stanja, Zagreb, veljača 1992. (poster). 

Seminari

 1. I. Aviani, Prijedlog projekta osnivanja Hrvatskog centra za napredne materijale i nanotehnologiju - C2AMN, Sveučilište u Splitu, PMF 24. 01. 2013.
 2. I. Aviani, Istraživanja magnetskih, termodinamičkih i transportnih svojstava 4f i 5f intermetalnih spojeva, PMF u Sarajevu, 29. 06. 2012.
 3. I. Aviani, Istraživanja magnetskih, termodinamičkih i transportnih svojstava 4f i 5f intermetalnih spojeva, Institut za fiziku, Zagreb, 18. 06. 2012.
 4. I. Aviani, Budućnost termoelektrika, PMF u Splitu, 04. 04. 2012.
 5. više

Sudjelovanje u obrazovanju

Kolegiji

 1. Temeljni pojmovi u fizici, (nositelj kolegija), Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Odjel za fiziku, 2013.- 2014.
 2. Fizika čvrstog stanja, (nositelj kolegija), Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Odjel za fiziku, 2012.- 2014.
 3. Multimedijske prezentacije, (nositelj kolegija), Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Fizički odsjek, 2008.- 2014.
 4. Magnetski materijali i primjene (nositelj kolegija), Sveučilište u Rijeci, Diplomski studij inženjerstva i fizike materijala, 2012.-2013.
 5. više
 6. Fizika I, (nositelj kolegija), Diplomski studij Konzervacije i restauracije Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu, 2011. - 2013.
 7. Računalo u pokusu, (nositelj kolegija), Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Fizički odsjek, treća godina nastavni smjer 2008.- 2011.
 8. Seminari iz eksperimentalne fizike, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Fizički odsjek, 1996./97.
 9. Praktikum iz elektronike, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Fizički odsjek, 1980./81. i 1981./82.

Mentorstvo

 1. Nataša Erceg, doktorska disertacija, Učeničke i studentske strategije rješavanja netradicionalnih problema iz fizike, Odsjek za fiziku, PMF, Univerzitet u Sarajevu, 15. 01. 2013. voditelj: I. Aviani
 2. Dino Butulija, diplomski rad, Metodička obrada periodičnih gibanja analizom video zapisa, Fizički odsjek, PMF, Sveučilište u Zagrebu (09.12.2011.) voditelj: I. Aviani
 3. Neva Margetić, diplomski rad, Metodička obrada gibanja analizom video zapisa, Fizički odsjek, PMF, Sveučilište u Zagrebu (24.11.2011.) voditelj: I. Aviani
 4. više
 5. Berti Erjavec, viši stručni suradnik Instituta, Multimedijalni laboratorij - Obrazovni projekti instituta 2009. – 2010. voditelj: I. Aviani
 6. Marija Došlić, V. gimnazija Zagreb, Nanometarska struktura čađe kao uzrok superhidrofobnosti, natjecanje Vip Eureka 2008. ( prva nagrada )
 7. Josip Tokmačić, dipl. inž. matematike, Multimedijski laboratorij, civilni ročnik, 2006.
 8. Petra Puntijar, diplomski rad, Specifični toplinski kapacitet  Yb0.5Y0.5InCu4 sistema slitina, Fizički odsjek, PMF, Sveučilište u Zagrebu (10. 06. 2005.) voditelj: I. Aviani
 9. Dražen Mrvoš i Dalibor Mucko, Curiev motor, samostalni eksperimentalni radovi učenika srednjih škola, Državno natjecanje iz fizike, Mali Lošinj, 13-16. 05. 2004. (druga nagrada)
 10. Ivica Zerec, diplomski rad, Utjecaj kristalnog polja na magnetska svojstva intermetalnih spojeva LaxCe1-xCu6, Fizički odsjek, PMF, Sveučilište u Zagrebu (08. 12. 1999.) voditelj: V. Zlatić  (I. Aviani)

Obrazovni projekti

 1. Voditelj je projekta Konceptualno poučavanje termodinamike u osnovnoj i srednjoj školi, Agencija za odgoj i obrazovanje - Institut za fiziku, 2012.
 2. Sudjeluje u radnoj grupi: Izgradnja suradnje na temu rada s motiviranim i nadarenim učenicima, Institut sinergije znanosti i društva, Čakovec, 01. 07. 2011.
 3. Voditelj je programa u području izvaninstucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih financiranog od MZOŠ-u periodu od 2007. do 2010., pod naslovom E-škola FIZIKA HFD-a
 4. Voditelj je obrazovnog projekta Instituta za fiziku, Demonstracijski komplet za magnetizam, financiranog od MZOŠ-a 2009.-2010.
 5. više
 6. Autor je eksperimentalnog zadatka za Međunarodnu fizičku olimpijadu, Zagreb 2010.
 7. Sudjeluje u projektu HTV-a Pokusi koji su promijenili svijet (šest emisija) 2008.
 8. Suvoditelj je projekta Susreti znanstvenika i učitelja, Agencije za odgoj i obrazovanje (mr. sc. Željko Jakopović). od 2007. godine
 9. Voditelj je projekta HFD-a Elektronska škola fizika od 2006.
 10. Sudjeluje u projektu HTV-a Teslina godina 2006.
 11. Koordinator je Istraživačkog centra mladih V. gimnazije u Zagrebu.
 12. Sudjelovao je u projektu HTV-a Teslina godina 2006.
 13. Sudjeluje u pripremama hrvatske reprezentacije za Međunarodni turnir mladih fizičara (IYPT) od 2004. godine
 14. Suradnik je obrazovnog programa HTV-a od 2003. godine.
 15. Sudjeluje na edukacijskom projektu primjena informacijskih tehnologija MZT-a, Magnetizam-  interaktivni moduli; voditelj P. Pervan 2003. godine.
 16. Voditelj obrazovnog projekata e-škole fizika HFD-a: Magnetizam i jaki magneti od 2002. godine
 17. Voditelj je obrazovnog projekata e-škole fizika HFD-a: Model bacača kladiva 2002. godine

Stručno usavršavanje nastavnika

 1. Svojstva elektriziranih tijela: nositelji naboja u izolatorima i vodičima, Županijsko stručno vijeće nastavnika fizike zadarske županije, Zadar, 11. studenog 2013. (predavanje).
 2. Čudesni svijet magneta, Stručno vijeće OŠ Grada Zagreba i okolnih županija, 29. - 30. 08. 2013. (radionica)
 3. Temeljni koncepti termodinamike, Županijsko stručno vijeće županije profesora fizike Istarske županije, Tehnička škola Pula, 3. 12. 2012. (predavanje)
 4. Hod po vodi: fizika supervodoodbojnosti , Seminar za nastavnike Kantona, Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, 6. 11. 2012. (predavanje) R
 5. Termodinamički principi toplinskih strojeva, Međužupanijski stručni skup za nastavnike fizike, Institut za fiziku, 24. 05. 2012. (predavanje)
 6. Treći zakon termodinamike, Institut za fiziku, Međužupanijski stručni skup za nastavnike fizike, 17. 04. 2012.(predavanje)
 7. O silama i o tome kako postupati s njima, Županijsko stručno vijeće Bjelovarsko-bilogorske županije profesora fizike na srednjim i osnovnim školama, OŠ Garešnica, 07. 03. 2012.
 8. Toplina u svijetu molekula, Institut za fiziku, Međužupanijski stručni skup za nastavnike fizike, 23. 02. 2012. (predavanje)
 9. Molekularno kinetička teorija, Institut za fiziku, Međužupanijski stručni skup za nastavnike fizike, 31. 01. 2012. (predavanje)
 10. više
 11. Supravodljivost – što nam je sve omogućila zagonetka stara 100 godina, Međužupanijski stručni skup za nastavnike fizike Dalmacije, MIOC Split, 01. 09. 2011.
 12. Računalo kao mjerni instrument, Međužupanijski stručni skup za učitelje fizike Primorsko-goranske, Istarske i Ličko senjske županije, OŠ Delnice, 29. 06. 2011.
 13. Računalo kao mjerni instrument, Međužupanijski stručni skup za nastavnike fizike Primorsko-goranske, Istarske i Ličko senjske županije, SŠ Delnice, 28. 06. 2011.
 14. Čarolija fizike, Stručni aktiv za fiziku nastavnika osnovnih i srednjih škola Karlovačke županije, Karlovac, OŠ Mahično, 21. 03. 2011.     
 15. Računalo kao mjerni uređaj, predavanje i radionica, Županijsko stručno vijeće Bjelovarsko-bilogorske županije profesora fizike na srednjim i osnovnim školama,Gimnazija Daruvar, 03. 02. 2011.
 16. Računalo kao mjerni uređaj, Državni stručni skup iz fizike i astronomije za voditelje županijskih stručnih vijeća, Rijeka, 22. - 24. rujna 2010.
 17. Promatranje fizikalnih procesa u vremenu pomoću računala, Stručno vijeće OŠ Grada Zagreba i okolnih županija, 30. -  31. 08. 2010. (predavanje i radionica)
 18. Čudesni svijet magnetizma, Sveučilište J. J. Strossmayera, Osijek,  19. 10.  2010.
 19. Računalo kao mjerni uređaj, Državni stručni skup iz fizike i astronomije za voditelje županijskih stručnih vijeća, Rijeka, 22. - 24. rujna 2010. (predavanje)
 20. Promatranje fizikalnih procesa u vremenu pomoću računala, Stručno vijeće OŠ Grada Zagreba i okolnih županija, 30. -  31. 08. 2010. (predavanje i radionica)
 21. Čudesni svijet magnetizma, Županijsko stručno vijeće Grada Zagreba, OŠ Rudeš 3. 11. 2009. (predavanje i radionica)
 22. Fizika vodene površine, Stručno vijeće OŠ Grada Zagreba i okolnih županija, 25. -  26. 08. 2009. (predavanje i radionica)
 23. Fizika vodene površine, Županijsko stručno vijeće nastavnika fizike Zagrebačke županije, Tehnička škola Tesla, 15. 05. 2009.
 24. Fizika vodene površine, Državni stručni skup voditelja županijskih vijeća nastavnika fizike, Primošten 14-16. 04. 2009. (predavanje i radionica)
 25. Čudesni svijet magnetizma, Županijsko stručno vijeće nastavnika fizike, Zadar, 2. 03. 2009.
 26. O silama i o tome kako postupati s njima, Županijsko stručno vijeće, Split 28. 02. 2009.
 27. Magnetizam tvari, Županijsko vijeće nastavnika fizike Dubr.-Neretv. žup., SŠ. fra A.K. Miošića,  Ploče 7. 11. 2008. (predavanje)
 28. Energija, nove mogućnosti, Državni seminar za učitelje i nastavnike fizike u osnovnim i srednjim školama, Zadar, 25. – 28. ožujka 2008. (predavanje)
 29. Magnetizam tvar,  Županijsko stručno vijeće kemije i fizike za srednjoškolske nastavnike, Gimnazija Sisak, 17. 04.  2008. (predavanje)
 30. Energija, nove mogućnosti,  Stručno vijeće učitelja fizike OŠ grada Zagreba  zapad, OŠ grofa Janka Draškovića, 9. prosinac 2008. (predavanje)
 31. Energija, nove mogućnosti,  Županijsko stručno vijeće nastavnika fizike karlovačke županije, Karlovac, 26. lipnja 2008. (predavanje)
 32. Energija, nove mogućnosti,  Županijsko stručno vijeće  za OŠ i SŠ Krapinsko-zagorske županije, SŠ Bedekovčina, 9. 10. 2008. (predavanje)
 33. Energija, nove mogućnosti,  Stručno vijeće učitelja fizike OŠ grada Zagreba  istok, OŠ Rapska, 10.travnja 2008. (predavanje)
 34. Energija, nove mogućnosti, Gradsko stručno vijeće nastavnika fizike, Zagreb, XV. gimnazija 11. prosinca 2007. (predavanje)
 35. Energija, nove mogućnosti, Seminar za voditelje županijskih stručnih vijeća nastavnika iz fizike, Čakovec 14. studenog 2007. (predavanje)
 36. Čudesni svijet magnetizma, Stručni skup voditelja županijskih stručnih vijeća za nastavnike kemije, IV. Osnovna škola, Varaždin, 11. rujna 2007. (predavanje)
 37. O silama i o tome kako postupati s njima,  Županijsko stručno vijeće nastavnika fizike, Vrbovec 29. rujna 2007. (predavanje)
 38. Magnetizam,  Županijsko stručno vijeće nastavnika fizike, Zagreb, Tehnička škola Tesla, 29. lipnja 2007. (predavanje)
 39. Magnetizam tvari, Županijsko stručno vijeće za nastavnike kemije, Zagreb, gimnazija “Lucijan Vranjanin”, 9. srpnja 2007. (predavanje)

Popularizacija fizike

Projekti

Organizacija

Znanstveno- popularna predavanja i radionice

 1. Čudesna voda, Fešta o' fizike, Kistanje, 08. 06. 2013.
 2. Fizika na dar, Festival znanosti u vrtiću, Umag, 25. 05. 2013.
 3. Budućnost energije – energija budućnosti, Festival znanosti, Split, 26. 04. 2013.
 4. Termoelektrici-snaga budućnosti, Otvoreni dan Instituta za fiziku, 22. 03.2013.
 5. Zašto su poluvodiči dobri termoelektrici, Fešta o' fizike, Kistanje, 26. 05. 2012.
 6. Hod po vodi, Proljetna škola fizike, Kunjevci, Vinkovci, 19. 05. 2012.
 7. Fizika na sceni, Proljetna škola fizike, Kazalište Virovitica, 11. 05. 2012.
 8. Fizika na površini vode, Proljetna škola fizike, Gimnazija P. Preradovića, Virovitica, 11. 05. 2012.
 9. log10^10, Festival znanosti,  Rijeka, 27. 04. 2012.
 10. Apsolutna nula, Festival znanosti, Split, 23. 04. 2012.
 11. više
 12. Zvuk - što je to?, Fešta o' fizike, Kistanje, 11. 06. 2011.
 13. Čudesni svijet magnetizma, Gimnazija Dubrovnik, Dubrovnik, 28. 05. 2011.
 14. Hod po vodi, Festival znanosti, Split, 15. 04. 2011.
 15. Hod po vodi, Festival znanosti,  Omiš,  15. 04. 2011.
 16. 100 godina supravodljivosti, Festival znanosti, Zagreb, 12. 04. 2011.
 17. 100 godina supravodljivosti, , Otvoreni dan Instituta, Zagreb, 25.03. 2011
 18. Čudesni svijet magneta, Zimska škola fizike, Slavonski Brod, 12. 03. 2011.
 19. Lotos, raštika i vodene površine fizika, Druga Zimska škola fizike,  Požega, 26. 02. 2011.
 20. Supravodljivost, Sveučilište u Splitu, FESB, Split, 26. 01. 2011.
 21. Lotos, raštika i vodene površine fizika, Gimnazija Čakovec, Čakovec, 15. 01. 2011.
 22. Njeno veličanstvo - Energija, Fešta o' fizike,  Kistanje,  15. svibnja 2010.
 23. Termoelektrici-snaga budućnosti, Festival znanosti,  Zagreb,  22. travnja 2010.
 24. Magneti nam još mnoge tajne skrivaju, Festival znanosti, Split,  20. travnja 2010.
 25. Doprinos Einsteina fizici i prirodnim znanostima, SŠ Mate Blažine, Labin, 25. ožujka 2010.
 26. Termoelektrici-snaga budućnosti, Posjet učenika iz Lošinja, Institut za fiziku, Zagreb, 14. ožujka  2010.
 27. Termoelektrici-snaga budućnosti, Otvoreni dan Instituta za fiziku, 5. ožujka  2010.
 28. Čarolija magneta, Fešta o' fizike,  Kistanje,  16. svibnja 2009.
 29. Tajne magnetizma, Festival znanosti,  Split,  24. travnja 2009.
 30. Tajna lotosova cvijeta, Festival znanosti,  Rijeka,  22. travnja 2009.
 31. Čudesni svijet magnetizma, Društvo matematičara i fizičara, Rijeka, 4. travnja 2009.
 32. Tajna lotosova cvijeta, Otvoreni dan Instituta, 27. ožujka  2009.
 33. Fizika vodene površine, Labin, 23. ožujka 2009.
 34. Communicating the beauty of science, British Council seminar, Edinburg 25-30 March 2008 (predavanje)

 35. Energija za budućnost, Festival znanosti, Zagreb  24. travnja 2008. (predavanje)
 36. Nove energije, Otvoreni dan Instituta, 11. travnja  2008. (predavanje)
 37. Čudesni svijet magnetizma, Festival znanosti, Zagreb, 25. 04. 2007.(predavanje s pokusima)
 38. Što sve mogu magneti? Workshop "Recent developments in low dimensional charge density wave conductors", Skradin 29.06 - 3.07. 2006., Croatia (javno predavanje)
 39. Fizika i tehnologija, Zavod za školstvo, Županijski aktiv profesora fizike, Zagreb, XV. gimnazija, 9. siječnja 2006. (pozvano predavanje)  
 40. World Year of Physics 2005 in Croatia,  Final WYP2005 meeting – Europe, 3 - 4 March 2006, Paris, France, http://www.wyp2005.org/presentations pdf/Croatia.pdf, (predavanje)
 41. The Croatian Physical Society for the International Year of Physics 2005, report for the first six months period of 2005, 2nd European meeting for the World Year of Physics, EPS, Mulhouse, Francuska, 2.- 3. rujna 2005. (predavanje)
 42. Magneti - što bi još trebalo saznati o njima? Tjedan fizike, Institut za fiziku, 2005., (predavanje)
 43. Fizika kao temelj novih tehnologija, 21 ljetna škola mladih fizičara, Labin, 2005. (pozvano predavanje)
 44. Ljepota fizike, Sedmi hrvatski simpozij o nastavi fizike, Šibenik, HFD, 2005., (pozvano predavanje)
 45. Čudesni svijet magneta – igra s magnetima, Festival znanosti, Zagreb, 26-30. 04. 2004. (predavanje i prezentacija)
 46. Magnetizam i jaki magneti, V Gimnazija,  Zagreb, 07. 11. 2003. (predavanje uz  pokuse)
 47. Magnetizam i jaki magneti ,  3PIF-a, Tjedan Instituta za fiziku 15-17 siječnja 2003., Otvoreni dan, Zagreb 2003. ((popularno predavanje uz demonstracijske pokuse)
 48. Magnetizam i jaki magneti, III. radni sastanak e-škole fizika, Institut za fiziku, 13. prosinca 2002., (predavanje)
 49. Curiev motor, Institut za fiziku, 21. studenog 2002., (predavanje)

Posjete školama i znanstveno-popularna predavanja s pokusima

 1. OŠ Ivana Gundulića u  Dubrovniku, OŠ Koločep na Koločepu, OŠ Luka Šipanska na Šipanu,
  OŠ Lopud na Lopudu i OŠ Antuna Masleše u Orašacu,  1.- 4. listopada 2006.
 2. više
 3. Srednjoj školi Ambroza Haračića u Malom Lošinju, 13. prosinca 2005.
 4. Osnovnoj školi Fažana u Fažani, 12. prosinca 2005.
 5. Osnovnoj školi Šijana u Puli, 12. prosinca 2005.
 6. Osnovnoj školi Josipa Pupačića u Omišu,  2. prosinca 2005.
 7. Osnovnoj školi Ravne Njive u Splitu,  1. prosinca 2005.
 8. Srednjoj školi Dugo Selo u Dugom Selu, 9. prosinca 2005.
 9. Osnovnoj školi Spinut u Splitu, 2. prosinca 2005.
 10. Srednjoj školi Vrbovec u Vrbovcu, 25. studenog 2005.
 11. Gimnaziji Tituša Brezovačkog u Zagrebu, 24. studenog 2005.
 12. Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu,  23. studenog 2005.
 13. Srednjoj školi Zdravstveno učilište u Zagrebu,  19. svibnja 2005.
 14. Gimnaziji Petra Preradovića u Virovitici,  26. travnja 2005.
 15. Osnovnoj školi Ljudevita Gaja u Krapini, 18. travnja 2005. 
 16. Osnovnoj školi Augusta Cesarca u Krapini, 18. travnja 2005.

Obrazovne emisije / mediji

 1. Školski sat HTV 2, Fizika svijeća , 12. 12. 2013.
 2. Školski sat HTV 2, Fizika u zraku , 17. 10. 2013.
 3. Školski sat HTV 2, Što je fizika , 19. 09. 2013.
 4. Da ili ne, HTV 1, Znanost ili umjetnost, 03.06.2013.
 5. Školski sat HTV 2, Zašto je težina teška , 24.05.2013.
 6. Školski sat HTV 2, Težina i sila teža , 14.03.2013.
 7. Školski sat HTV 2, Inercija , 17.01.2013.
 8. više
 9. Školski sat HTV 2, Fizika novčića , 18.10.2012.
 10. Školski sat HTV 2, Elektrostatika, 03.09.2012.
 11. Školski sat HTV 2, Što sve može toplina? , 28.05.2012.
 12. Školski sat HTV 2, Toplo - hladno , 26.03.2012.
 13. Školski sat HTV 2, Termodinamika , 06.02.2012.
 14. Među nama HTV 1, Fizika i njezina uloga u društvu, 31.01.2012.
 15. Razred 2011. - epizoda 13., HTV1, pokusi DKM, 23. 06. 2011.
 16. Dnevnik, Nova TV, Istražili smo: Kako izbjeći udar groma, 24. 05. 2011.
 17. Međimurske novine 822, 26, Baloon gimnazijalke Petre Fic, 07. 06. 2011.
 18. Školski program HTV2, Hladnije od hladnog, 12. 05. 2011.
 19. Međimurske novine 814, 18, Održana brojna predavanja, 12. 04. 2011.
 20. Školski program, HTV 2, Znanstvena fotografija, 11. 04. 2011.
 21. Trenutak spoznaje, HTV1, Otvoreni dan IF-a, 17. 03. 2011.
 22. Dobro jutro Hrvatska, HTV 1, E-škola fizika, 01. 02. 2011.
 23. Oko znanosti, HR 1, Razgovor o magnetizmu, 21. 01. 2011.
 24. Članak o E-školi, Školski list 12. (2010)
 25. Gost emisije Oko znanostiRazgovor o Demonstracijskom kompletu za magnetizam, HR1, 10.12. 2010.
 26. Energije budućnosti, Školski program, HTV2, 27.09.2010.
 27. Gost emisije emisija Ljetna slagalica, Popularizacija znanosti, HTV1,09. 08. 2010.
 28. Gost emisije Oko znanosti, Razgovor o termoelektricima HR1, ožujak 2010.
 29. Emisija Dobro jutro Hrvatska, prilog o Fešti o' fizike,HTV1, 18. 05. 2010.
 30. Članak Tko zna fiziku taj ne vjeruje u magiju, Šibenski list, 23. 05. 2009.
 31. Prilog Fešta o' fizike u emisiji Koga briga, HTV2, 21. 05. 2009.
 32. Emisija o Festivalu znanosti,  Radio Rijeka, 22. 04. 2009.
 33. Razgovor o natjecanjima u emisiji Koga briga, HTV2, 26. 02. 2009.
 34. Je li mobitel opasan, emisija Kratki spoj, HTV 2, 6.10.2008.
 35. Natječaj „Moj pokus“, Veliki odmor, HTV 2, 28. 4. 2008.
 36. Gorive ćelije, Veliki odmor, HTV 2, 10.03.2008.
 37. Obnovljivi izvori energije Veliki odmor, HTV 2, 11.02.2008.
 38. Koliko energije ima u pojedinim tvarima Veliki odmor, HTV 2, 21.01.2008.
 39. Gost završne emisije Nulti sat HTV 2, izravni prijenos iz Gliptoteke HAZU, 29. 06. 2007.
 40. Pokusi iz magnetizma uživo, emisija Nulti sat, HTV 1, 20.06.2007.
 41. Prilog o Eškoli u emisiji Dobro jutro Hrvatska, HTV 1, 22.02.2007.
 42. Pokusi s neodimijskim magnetima, emisija Kratki spoj, HTV 2, 15.01.2007.
 43. Gost emisije HTV2 Kratki spoj 07.11. 2005.
 44. Intervju u Školskim novinama 24.05.2005.
 45. Napis u Vjesniku 05.05.2005.
 46. Gost emisije Trenutak spoznaje 05. 04. 2005.
 47. Gost radio emisije Plavo zeleni svijet 10.05.2005.
 48. U TV prilogu u emisije Panorama, 04. 05. 2005.
 49. Izjava u emisiji Hrvatska danas 17. 03. 2005.
 50. Gost šest obrazovnih emisija HTV2 Kratki spoj u 2004. godini
 51. Napis u Vjesniku 30. 04. 2004
 52. U prilogu OTV Serbus 17.01.2003.
 53. Gost emisije HTV1 Dobro jutro Hrvatska 16.01.2003.

Linkovi